1% procent dla Schroniska

Nasze Schronisko można wspomóc na wiele sposobów.

Jednym z nich jest przekazanie 1% procenta swoich podatków na FUNDUSZ MIGOTKOWY. Podczas wypełniania deklaracji PIT za 2019 rok w odpowiednią rubrykę z zapytaniem o KRS organizacji pożytku publicznego należy wpisać 0000691822 (z dopiskiem Łowicz). Pieniądze przekazane do Fundacji FUNDUSZ MIGOTKOWY zostaną przekazane do wykorzystania na cele związane z dobrostanem zwierząt z naszego Schroniska.

Innym sposobem jest bezpośrednia wpłata dowolnej kwoty na konto Schroniska z dopiskiem DAROWIZNA. Konto Schroniska: 17 1090 2590 0000 0001 3641 0791
Przyjmujemy również darowizny w formie rzeczowej. Najbardziej popularną formą jest darowanie karmy w postaci konserw lub karmy suchej.